Αποθήκες-Kέντρα Logistics

  1. Αρχική
  2. Εφαρμογές
  3. Αποθήκες-Kέντρα Logistics
Αποθήκες-Kέντρα Logistics

Τα οφέλη στην χρήση του σωληνωτού ταχυδρομείου σε αποθήκες , κέντρα Logistics η αεροδρόμια είναι:

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος με αποδέσμευση προσωπικού για πιο παραγωγικές εργασίες. Επίσπευση των διαδικασιών με αύξηση της αποδοτικότητας. Τα συστήματα των σωληνωτών ταχυδρομείων καλύπτουν την ανάγκη για γρήγορη και άμεση διακίνηση εγγράφων, παραστατικών, εντύπων, αντικειμένων κλπ εντός ενός κτηρίου, δηλαδή από ένα σημείο του κτηρίου σε άλλο στο ίδιο όροφο η από όροφο σε όροφο η και μεταξύ κτηρίων εναέρια η υπόγεια. Η απόσταση μπορεί να ένα είναι από λίγα μέτρα μέχρι χιλιόμετρα!! Όποια και είναι η εφαρμογή υπάρχει λύση. Το σύστημα έρχεται να συμπληρώσει την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μέσω δικτύων υπολογιστών, e-mail κλπ. Για παράδειγμα σε μια αποθήκη που τα παραστατικά εκδίδονται σε ένα χώρο ο οποίος είναι σε απόσταση από τον χώρο φόρτωσης των φορτηγών ένα τέτοιο σύστημα έρχεται αν καλύψει την ανάγκη για την άμεση διακίνηση τους. Το ίδιο συμβαίνει και κατά την παραλαβή υλικών όπου τα Δελτία αποστολής-τιμολόγια των προμηθευτών μπορούν να αποσταλούν στο λογιστήριο για έλεγχο, να υπογραφεί το αντίγραφο και να σταλεί πίσω με τον ίδιο τρόπο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η μεταξύ τμήματος παραγγελιών και αποθήκης. Πέραν των ανωτέρω μπορούν να σταλούν και ανταλλακτικά η άλλα υλικά σε βάσεις επισκευών αεροδρομίων κλπ.

 

Αποθήκες-Kέντρα, Logistics, Εφαρμογές