Γραφεία

  1. Αρχική
  2. Εφαρμογές
  3. Γραφεία
Γραφεία

Μεταφορά εγγράφων, παραστατικών, αλληλογραφίας μεταξύ ορόφων ενός κτηρίου η και μεταξύ κτηρίων. Τα σωληνωτά ταχυδρομεία συμπληρώνουν τα συστήματα e-mail διακινώντας αυτούσια παραστατικά η έγγραφα η άλλα αντικείμενα μέσα σε ελάχιστο χρόνο, απαλλάσσοντας το προσωπικό από χρονοβόρες μετακινήσεις.

 

 

Κτήρια, Γραγεία, Εφαρμογές