Μεταφορά Χρημάτων

  1. Αρχική
  2. Εφαρμογές
  3. Μεταφορά Χρημάτων
Μεταφορά Χρημάτων

ΟΦΕΛΗ

Η απομάκρυνση των μετρητών η άλλων τιμαλφών από τα ταμεία μέσω του σωληνωτού ταχυδρομείου έχει τα ακόλουθα οφέλη:

Ασφάλεια

Προστατεύει την σωματική ακεραιότητα του προσωπικού αφού και μόνο η παρουσία του συστήματος απομακρύνει το κίνδυνο ληστείας μη αποτελώντας στόχο. Με ένα σύστημα σωληνωτού ταχυδρομείου δεν χρειάζεται πλέον οι υπάλληλοι να μεταφέρουν τα χρήματα από τον χώρο είσπραξης σε ασφαλή χώρο η στο χρηματοκιβώτιο. Η έκθεση σε υψηλό κίνδυνο λόγω αυτής της δουλειάς εξαλείφεται εντελώς. Οι σταθμοί σωληνωτών ταχυδρομείων εγκατεστημένοι σε πλήρη θέα συντελούν στην αποτροπή ληστειών καθώς οι επίδοξοι ληστές αναγνωρίζουν ότι είναι πιθανόν να μην αξίζει να αναλάβουν τέτοιο κίνδυνο δίχως αντίκρισμα.

Προστασία

Προστατεύει τα χρήματα τα οποία οδηγούνται ταχύτατα και με ασφάλεια στο χρηματοκιβώτιο η τον ασφαλή χώρο που έχουμε μακριά από τα ταμεία.

Βελτιωμένη Αποδοτικότητα

Η σε τακτικά διαστήματα αφαίρεση μετρητών εξασφαλίζει οτι ελαχιστοποιείται η ποσότητα μετρητών που παραμένει σε κάθε ταμείο. Η προγραμματισμένη τακτική αφαίρεση μετρητών από κάθε ταμείο απλοποιεί το χειρισμό των λογαριασμών στο κεντρικό ταμείο. Παρά να αναβάλει κανείς για το τέλος της ημέρας την καταμέτρηση των μετρητών, το κλείσιμο και τις σχετικές διαδικασίες, αυτές μπορούν να διαμοιράζονται σε όλη την διάρκεια της ημέρας, συντελώντας έτσι σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και κατανομή της εργασίας.

Οικονομία

Το εργατικό κόστος για να καλύπτονται ανάγκες μεταφοράς μετρητών, συμπληρωματικές παραγγελίες μετρητών, καταθέσεων και μεταφοράς άλλων αντικειμένων αξίας, είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν με την χρήση ενός συστήματος σωληνωτού ταχυδρομείου.

 

Μεταφορά, Χρημάτων, Εφαρμογές