Νοσοκομεία

  1. Αρχική
  2. Εφαρμογές
  3. Νοσοκομεία
Νοσοκομεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σωληνωτά ταχυδρομεία σε νοσοκομεία:

Όπως όλοι οι τομείς έτσι και ο τομέας της υγείας (ιατρικά κέντρα, κλινικές, νοσοκομεία κλπ) αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Ελλείψεις προσωπικού, ανάγκη για μείωση των δαπανών, διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών, αύξηση μεγέθους των νοσοκομείων, είναι μερικές από αυτές τις προκλήσεις.

Ως συνέπεια των ανωτέρω για την διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών και φροντίδας των ασθενών υπάρχει η ανάγκη για αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας. Αν και τα σωληνωτά ταχυδρομεία υπάρχουν εδώ και σχεδόν ένα αιώνα, η πολυπλοκότητα τους και οι δυνατότητες τους έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία.

Έτσι σήμερα, ακόμα περισσότερο, ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα σωληνωτού ταχυδρομείου, μπορεί να είναι η λύση για τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα νοσοκομείο και την ανάγκη που έχει για αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας.

Αποδεσμεύοντας ζωτικής σημασίας προσωπικό από την ρουτίνα της μεταφοράς εργαστηριακών δειγμάτων και φαρμάκων το σωληνωτό ταχυδρομείο διανέμει αυτά τα αντικείμενα ταχύτατα σε ελάχιστο χρόνου.

Τα κρίσιμα δείγματα και φάρμακα φτάνουν στο προορισμό τους σε δευτερόλεπτα έναντι κάποιων λεπτών που θα απαιτούσε ένας συνήθης τρόπος μεταφοράς τους ενώ το προσωπικό μπορεί να αφοσιωθεί στους ασθενείς παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες.

Τα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου περιλαμβάνοντας το εργαστήρια, τα επείγοντα περιστατικά, τα εξωτερικά ιατρεία, τις αιμοληψίες, τις κλινικές, το κεντρικό φαρμακείο, ΜΕΘ,  γραφείο    κίνησης, το λογιστήριο, τις διοικητικές υπηρεσίες, την κουζίνα, κλπ τα οποία μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με οποιοδήποτε συνδυασμό η και κατ’ επιλογή ανάλογα με τις απαιτήσεις.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νοσοκομεία, Εφαρμογές