Τερματικός Σταθμός Γραφείου

  1. Αρχική
  2. Συστήματα
  3. Σταθμοί
  4. Τερματικός Σταθμός Γραφείου
Τερματικός Σταθμός  Γραφείου Σταθμοί

Ο σταθμός σωληνωτού ταχυδρομείου για γραφεία μπορεί να έχει άφιξη από πάνω ή από κάτω. Κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω απο γραφεία, τραπέζια ή άλλα έπιπλα. Ο μηχανισμός παραμένει αθέατος κάτω απο την επιφάνεια εργασίας.  Η κάψουλα τοποθετείται σε μια ειδική υποδοχή στο πάνω μέρος του σταθμού. Ο Σταθμός Γραφείου μεταφέρει την κάψουλα εντελώς αυτόματα στον προορισμό της. Η αφικνούμενη κάψουλα μεταφέρεται αυτόματα μέσω ενός μηχανισμού στο επίπεδο του γραφείου.

Ποσότητα: