Περιοχή μεταγωγής (transfer area)

  1. Αρχική
  2. Περιοχή μεταγωγής (transfer area)
Περιοχή μεταγωγής (transfer area) Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείται σε μεγάλες εφαρμογές με πολλούς σταθμούς. Η μεταγωγή γίνεται με διακλαδωτήρες η με ένα σύστημα γραμμικής ζεύξης για σύνδεση των διάφορων τμημάτων (ζώνες) ενός συστήματος σωληνωτού ταχυδρομείου.

Η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων ζωνών επιτυγχάνεται με τους διακλαδωτήρες η με ένα σύστημα γραμμικής ζεύξης. Ολες οι αποστολές συντονίζονται από την κεντρική μονάδα του συστήματος.

Ποσότητα: